Vítání občánka

V rámci tradic jsme se rozhodli, že se zúčastníme vítání občánků, které naše městská část pořádá pro děti od pátého měsíce až do jednoho roku. Nejspíš bychom na to ani nepomysleli, ale někde jsme zahlédli upozornění, že pozvánka na akci není z důvodu ochrany osobních dat (již od 2013) zasílána automaticky. A tak jsme se…